מכתב מהנשיא - רובי ריבלין

מכתב מהנשיא רובי ריבלין